Dr n. med. Lech Dudarewicz

Opis kwalifikacji

1990-

Przeszkolenie w wykonywaniu badań ultrasonograficznych ciąży, miednicy mniejszej oraz  jamy brzusznej oraz ultrasonograficznych badań dopplerowskich, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi, kierownik: prof. Jacek  Suzin

1995 -

Praca w Poradni Genetycznej AM w Łodzi - poradnictwo genetyczne, inwazyjna i nieinwazyjna diagnostyka prenatalna, ultrasonografia, hormonalna terapia zastępcza,

Uczestnictwo w programie biochemicznych badań przesiewowych w kierunku aneuploidii chromosomowych i wad rozwojowych płodu w drugim trymestrze ciąży w Zakładzie Genetyki Medycznej AM w Łodzi kierownik: prof. B Kałużewski

1998

Uzyskanie Io specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii

Wprowadzenie metody ultrasonograficznej diagnostyki przesiewowej aberracji chromosomowych u płodu (tzw. USG genetyczne) Patrz Publikacje

2000 -2001

Pobyt na stażu naukowym i klinicznym w Laboratorium Medycyny Prenatalnej kierowanym przez Prof. W. Holzgreve, Szpital Kantonalny w Bazylei, udział w pracy klinicznej,  poradnictwo genetyczne i diagnostyka nieinwazyjna w pierwszym trymestrze ciąży

Wprowadzenie testu PAPP-A do praktyki klinicznej w Polsce.

2002

Certyfikat „11-14 week scan” Fundacji Medycyny Płodowej, Londyn

2002

Uzyskanie IIo specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii

Wykształcenie

1983 - 1987

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

Łódź

1987 - 1993

Akademia Medyczna

Łódź

 

                                                                                                                                                  

Dyplom lekarza medycyny

1998

Tytuł doktora nauk medycznych 1998 12 01 (z wyróżnieniem)

Doświadczenie zawodowe

1989 - 1993

Zainteresowania z okresu studiów

Praca w Kole Ginekologicznym przy Instytucie Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi, opieka prof. J. Suzin,

1992 - 1993

Praca w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Genetyki Medycznej AM w Łodzi, opieka prof. B. Kałużewski,

1992 - 1993

Praca w Kole Immunologicznym przy Zakładzie Immunologii Klinicznej, opieka prof. A. Żebrowski,

1989 - 1994

Ochotnicza praca w Ambulatorium Przyszpitalnym Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi, opieka dr U. Kowalskiej-Koprek.

Przebieg pracy zawodowej

1994-1995

Staż podyplomowy w Państwowym Szpitalu Klinicznym AM nr1 i Szpitalu im dr Madurowicza, ochotnicza praca dodatkowa w Zakładzie Genetyki Medycznej AM w Łodzi.

 

Praca na stanowisku młodszego asystenta w Poradni Genetycznej Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Endokrynologii AM w Łodzi. Poradnictwo genetyczne, Opieka nad chorymi z chorobami uwarunkowanymi genetycznie

1995-1997

Staż do specjalizacji Io z położnictwa i ginekologii w Szpitalu im. dr H. Jordana, ZOZ Łódź-Bałuty, opiekun specjalizacji - dr M. Nalewajko.

1997-2002

Praca na stanowisku asystenta (nauczyciela akademickiego) w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Endokrynologii AM w Łodzi

1998

Uczestnictwo w szkoleniu w obsłudze urządzeń do  magnetycznego sortowania komórek w firmie Miltenyi Biotec - Bergisch Gladbach RFN w kwietniu1998.

Uczestnictwo w szkoleniu w obsłudze urządzeń do oznaczania poziomów specyficznych IgE w surowicy krwi chorych w firmie Cell Diagnostica w Münster RFN w grudniu 1998.

2000-2001

Uczestnictwo w badaniach naukowych poświęconych diagnostyce prenatalnej (badania komórek płodu krążących we krwi matki, przesiewowe prenatalne badania biochemiczne i ultrasonograficzne) w Laboratorium Medycyny Prenatalnej (Prof. W. Holzgreve, Dr S. Hahn) Szpital Kantonalny w Bazylei, Szwajcaria

Ósme miejsce w konkursie ultrasonograficznej diagnostyki prenatalnej "Przypadek tygodnia" witryny internetowej www.TheFetus.net dr Philippe Jeanty’ego(http://www.thefetus.net/page.php?id=591 )

Kurs genetycznej diagnostyki przesiewowej w pierwszym trymestrze, Londyn, Fundacja Medycyny Płodowej 2001

Wykładowca na kursie specjalizacyjnym dla lekarzy specjalizujących się w zakresie genetyki klinicznej organizowanym przez CMKP, Łódź, 2002 Tematy wykładów: Nieinwazyjna Diagnostyka genetyczna: test PAPP-A, badanie USG genetyczne.

sprzężonego z chromosomem X

2002-

Praca na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Poradnictwo genetyczne, Opieka nad chorymi z chorobami uwarunkowanymi genetycznie. Kierownik Doc. Lucjusz Jakubowski

 

Projekty Badawcze

1995-1998

Wykonawca Grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Subin 8/95, w oparciu o który powstała praca doktorska „Analiza zależności pomiędzy objętością łożyska i wątroby płodu a wybranymi parametrami ultrasonograficznym”

2002-

Kierownik projektu badawczego KBN nr 3 PO5E 156 22 pt. „Analiza przydatności badań erytroblastów płodowych krążących w krwi matki, oznaczeń osoczowego białka A (PAPP-A), wolnej b-hCG, oraz genetycznego badania ultrasonograficznego do oceny stanu zdrowia płodu w pierwszym trymestrze ciąży”.

Wdrożenia

Wdrożenie do praktyki klinicznej badania ultrasonograficznego ukierunkowanego na wykrywanie objawów aneuploidii chromosomowych u płodu w drugim trymestrze ciąży.

Współpraca przy wdrożeniu testu potrójnego: badania przesiewowego w kierunku aneuploidii chromosomowych i wad cewy nerwowej płodu w drugim trymestrze ciąży

Pierwszy w Polsce zdiagnozowany prenatalnie przypadek ciężkiego, złożonego niedoboru odporności sprzężonego z chromosomem X – skutecznie wyleczony przeszczepem szpiku po urodzeniu, pierwszy w Polsce zdiagnozowany prenatalnie przypadek zespołu Omenn’a – skutecznie wyleczony przeszczepem szpiku po urodzeniu

Wdrożenie w Polsce jako pierwszy do praktyki klinicznej testu połączonego PAPP-A - badania przesiewowego w kierunku aneuploidii chromosomowych płodu w pierwszym trymestrze ciąży

Uczestnictwo w zjazdach naukowych

1992

Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi i przedstawienie wyników badań własnych

1993

Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi i przedstawienie wyników badań własnych Praca opublikowana w formie streszczenia.

1995

Uczestnictwo w 28 Zjeździe Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w Berlinie w maju 1995,

Udział w Sympozjum Endokrynologów Dziecięcych pt. Zaburzenia Hormonalne i Metaboliczne Wieku Rozwojowego”  i prezentacja pracy pt. „Guz jajnika z komórek Sertoliego-Leydiga - badania dopplerowskie, opis przypadku”.

1996

Uczestnictwo w Dorocznym Zjeździe Niemieckiego Towarzystwa Genetycznego w Getyndze w marcu 1996.

Języki

Biegła znajomość języka angielskiego, słaba znajomość języka niemieckiego.

1995-

Członkostwo w org. zawodowych

Izba Lekarska w Łodzi

1997-

Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

2002-

Prace społeczne

1993-95

Ochotnicza praca w Ambulatorium Przyszpitalnym Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi, pod opieką dr U Kowalskiej-Koprek i prof. J. Suzina

Otrzymane nagrody

1989

Nagroda JM Rektora Akademii Medycznej w Łodzi za bardzo dobre wyniki w nauce w roku akademickim 1989/90

1998

Nagroda JM Rektora Akademii Medycznej w Łodzi za przewód doktorski

Hobby

Zwiedzanie zamków średniowiecznych, jazda na rowerze, spływy kajakowe, zabawy z dziećmi i psem


Publikacje

1995-2001

1.     Dudarewicz L, Kopala M, Kaczmarek A. Ocena odpowiedzi matczynej na antygeny płodowo-łożyskowe w ciąży fizjologicznej i powikłanej hipotrofią. Ginekologia Polska 1995; 66(9): 498-501.

2.     Dudarewicz L, Jeziorowska A, Jakubowski L, Perenc M, Kozioł P, Łośko M, Kobos J, Kałużewski B. Diversity of neoplsmatic progression associated with pure gonadal dysgenesis in monozygotic twins. Familial, molecular, comparative studies of the Y chromosome. Medizinische Genetik, 1995:7;2:273

3.     Dudarewicz L, Zarzycki B, Jeziorowska A, Helszer Z, Jakubowski L, Chybiosz C, Kałużewski B. Sertoli-Cell Only Syndrome: Role of Yq11.23 deletion in ethiopathogenesis. Medizinische Genetik, 1996:8;1:37

4.     Dudarewicz L, Zieleniewski W, Nalewajko M, Woźniak L, Kobos J, Kałużewski B. A Sertoli-Leydig cell tumor of the ovary - Doppler studies. A case report. Medical Science Monitor 1998:4;3:518-522

5.     Praca Doktorska: „Analiza zależności pomiędzy objętością łożyska i wątroby płodu a wybranymi parametrami ultrasonograficznym”. – Obroniona z wyróżnieniem 1998

6.     Dudarewicz L, Perenc M, Kałużewski B. Przydatność pomiarów długości kości udowej i ramiennej płodu w diagnostyce liczbowych aberracji chromosomowych. Ultrasonografia 1999;3(1):39-44

7.     Perenc M., Dudarewicz L., Korczyński J., Kałużewski B. Prenatal Diagnosis in a pregnant woman with Congenital Adrenal Hyperplasia. A case report, Endokrynologia Polska, 1999;50(1):95-99

8.     Perenc M, Dudarewicz L, Kałużewski B. Analysis of Triple Test Results in 27 cases of Twin Pregnancies. Acta Genet. Med. Gemallol. 1998,47:249-254

9.     Dudarewicz L, Kałużewski B. Umbilical and middle cerebral artery blood velocimetry: Relationship with placental volume. Medical Science Monitor 2000; 6:266-270

10. Dudarewicz L, Kałużewski B. Second trimester ultrasound screening for aneuploidy in 270 pregnant women from central Poland. The 4th Congress of the European Society for Gynecologic and Obstetric Investigation, Madonna di Campiglio March 14-20, 1999, Book of Abstracts, p14

11. Dudarewicz L, Kałużewski B. Prenatal screening for fetal chromosomal abnormalities using ear length and shape as an ultrasound marker. Medical Science Monitor - 2000;6:801-806

12. Dudarewicz L, Perenc M, Kałużewski B. Pomiar miedniczki nerkowej płodu jako test przesiewowy w kierunku liczbowych aberracji chromosomowych. Ultrasonografia 2000;4:40-43

13. Dudarewicz L, Kałużewski B. Rola badania USG w poradnictwie genetycznym u ciężarnych z podwyższonym ryzykiem aneuploidii u płodu. Postępy Neonatologii. 2000;supl I:392-395

14. Perenc Małgorzata, Dudarewicz Lech, Kałużewski Bogdan „Utility of the triple test in the detection of abnormalities of the feto-placental unit”, Medical Science Monitor, vol.      6, nr 5, 994-999, 2000.

15. Dudarewicz L, Perenc M, Kałużewski B. Rola pomiarów grubości fałdu karkowego i karkowej przestrzeni hipoechogennej u płodu w diagnostyce przesiewowej aneuploidii. Ultrasonografia – 2001; 6: 49-55

16. Dudarewicz L, Wieczorek M., Kałużewski B. Ultrasonograficzna biometria miednicy płodu: Opis fizjologicznej zmienności i wstępna ocena przydatności w diagnostyce przesiewowej aneuploidii. Ultrasonografia 2002;7?????????

17. Kałwak K, Turkiewicz D, Gorczyńska E, Toporski J, Słociak M, Wójcik D, Dudarewicz L, How to condition an infant withOmenn without OmennSyndrome for haploidentical T-cell depleted PBSCT? Is less better than more?Bone Marrow Transplant ….