Zalecenia do pomiaru przezierności karkowej (NT)

Zalecenia Fundacji Medycyny Płodowej (Nicolaidesa) pomiaru przezierności karkowej (NT)

1.      CRL od 45 do 84 mm,

2.      Przekrój strzałkowy

3.      Powiększenia obrazu, aby CRL zajmowało minimum 75% szerokości obrazu a przesunięcie kursora (kalipera) o jeden piksel odpowiadało zmianie wymiaru o 0,1-0,2 mm

4.      Odróżnienie skóry płodu od owodni, co jest łatwe podczas spontanicznego ruchu płodu, lub po kaszlnięciu pacjentki, albo wstrząśnięciu powłok brzusznych pacjentki za pomocą głowicy aparatu USG

5.      Neutralne ułożenie płodu - bez nadmiernego wyprostu, lub zgięcia szyi

6.      Pomiar przy szyi płodu nie owiniętej pępowiną

7.      Dokonanie kilku, najlepiej trzech pomiarów i przyjęcie wartości maksymalnej (dla pomiaru w prawidłowych warunkach, tj. dokładnie w płaszczyźnie strzałkowej, itp.)

 

Sposób pomiaru:

Zdjęcie i schemat: Fetal Medicine Foundation www.fetalmedicine.com