Przepływ przez zastawkę trójdzielną – niedomykalność zastawki trójdzielnej

Zastawka trójdzielna znajduje się pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą serca. Jej funkcja polega na ukierunkowaniu przepływu krwi z przedsionka do komory serca, uniemożliwiając przepływ wsteczny, z komory do przedsionka.

 

Pod koniec pierwszego trymestru ciąży u około 65% płodów z zespołem Downa przepływ przez zastawkę trójdzielną jest nieprawidłowy. Nieprawidłowość przepływu polega na tzw. niedomykalności zastawki, powodującej cofanie się części krwi do wnętrza przedsionka, czyli w przeciwnym kierunku do właściwego kierunku przepływu krwi. Nieprawidłowy przepływ przez zastawkę trójdzielną – jej niedomykalność - obserwuje się u około 8% płodów zdrowych pod koniec pierwszego trymestu ciąży. Ocena przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną dostarcza ważnych informacji – prawidłowe widmo przepływu znacznie zmniejsza ryzyko zespołu Downa i wad układu krążenia płodu, a widmo nieprawidłowe wiąże się z podwyższeniem ryzyka.

 

Ocena przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną jest szczególnie ważna w przypadku zwiększenia przezierności karkowej (NT) u płodu, gdyż dostarcza informacji ważnych rokowniczo. Oceny widma przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną nie wykonuje się zazwyczaj rutynowo, gdyż jest to badanie wymagające wysokiej jakości aparatu USG i spełnienia szeregu warunków. Wyniki mogą być zafałszowane przez przepływ krwi przez leżącą w pobliżu aortę wstępującą.

 

Poniższe zdjęcia obrazują prawidłowe widmo przepływu krwi u płodu zdrowego oraz

niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu z zespołem Downa Zdjęcia z archiwum Dr L Dudarewicza