Standardowe badania USG

Zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa w Polsce u każdej ciężarnej należy wykonać badanie USG dwukrotnie: w 18‑22 i 28-32 tygodniu ciąży. Należy podkreślić, że są to zalecenia minimalne.

Aby zapewnić dokładną ocenę budowy i rozwoju płodu oraz wykrycie czynników ryzyka okołoporodowego należy wykonać badania USG ciąży w poniższych okresach:

okres ciąży

cel badania

10-14 tydzień ciąży:

wczesne wykrywanie niektórych wad rozwojowych płodu, ocena przezierności karkowej

18-22 tydzień ciąży:

wykrywanie większości wad rozwojowych, USG genetyczne (15-21 tydzień) – w wybranych grupach kobiet ciężarnych

28-32 tydzień ciąży

ocena rozwoju płodu, wczesne wykrywanie zaburzeń wzrostu i innych czynników ryzyka okołoporodowego

36-40 tydzień ciąży

ocena ryzyka okołoporodowego, położenia, wielkości i rozwoju płodu

 

Jakość badań USG wykonywanych w pracowniach USG nie specjalizujących się w diagnostyce położniczej pozostawia na całym świecie wiele do życzenia. Znaczna większość wad serca oraz wiele innych wad rozwojowych, nie mówiąc o zespole Downa i innych chorobach „genetycznych” pozostaje nierozpoznana. Sytuacja jednak poprawia się, na co główny wpływ ma wzrost wiedzy lekarzy.