GALERIA ZDJĘĆ

Poniższe zdjęcia przedstawiają objawy aneuploidii chromosomowych i niektóre inne nieprawidłowości u płodu pomiędzy 12 a 20 tygodniem ciąży (Wszystkie zdjęcia z archiwum własnego)

Zdj.1 Prawidłowa przezierność karkowa i kość nosowa płodu

Zdj. 2 Zwężona klatka piersiowa u płodu z achondroplazją

Zdj. 3 Nietypowe wygięcie kości udowej u płodu z achondroplazją

Zdj. 4 Nieprawidłowa budowa nerek u płodu z wielotorbielowatością nerek typu niemowlęcego w pierwszym trymestrze ciąży!

Zdj. 5 Atrezja zastawki trójdzielnej

Zdj. 6 Ciąża w macicy dwurożnej

Zdj. 7 Zniekształcenie czaszki płodu z rozszczepem kręgosłupa w pierwszym trymestrze ciąży

Zdj. 8 Dwunaczyniowa pępowina

Zdj. 9 Dwunaczyniowa pępowina

Zdj. 10 Echogenne ognisko śródsercowe w świetle lewej komory. Droga odpływu z LK

Zdj. 11 Nieznaczne poszerzenie komór bocznych mózgu płodu

Zdj. 12 Powiększenie pęcherza płodu w pierwszym trymestrze ciąży

Zdj. 13 Kość nosowa widoczna u płodu z obrzękiem uogólnionym

Zdj. 14 Kość nosowa widoczna wyraźnie odrębnie od skóry płodu

Zdj. 15 Kość nosowa, skóra płodu oraz czubek języka

Zdj. 16 Nieprawidłowe rozgałęzienie aorty płodu

Zdj. 17 Nietypowy mięsień brodawkowaty w świetle komory serca

Zdj. 18 Niewydolność szyjki macicy

Zdj. 19 Niewydolność szyjki macicy

Zdj. 20 Nieprawidłowa przeierność karkowa (NT)

Zdj. 21 Nieprawidłowa przezierność karkowa i hipoplazja kości nosowych

Zdj. 22 Umiarkowane poszerzenie miedniczek nerkowych płodu (pielektazja)

Zdj. 23 Prawidłowa małżowina uszna płodu w drugim trymestrze ciąży

Zdj. 24 Rozszczep kręgosłupa w pierwszym trymestrze ciąży

Zdj. 25 Szyjka macicy z założonym szwem okrężnym

Zdj. 26 Torbiel tarczycy płodu

Zdj. 27 Torbiel splotu naczyniówkowego

Zdj. 28 Wodonercze płodu

Rysunek 2 Ubytek Przegrody międzykomorowej u płodu z zesp. Downa 

Rysunek 3 Torbiel splotu naczyniówkowego u płodu z zesp. Downa

Rysunek 4 Zwiększenie przezierności karkowej u płodu z zesp. Downa

Rysunek 5 Wodniak torbielowaty u płodu z zesp Turnera

Rysunek 6 Niedrożność dwunastnicy u płodu z zesp. Downa

Rysunek 7 Jelito echogenne u płodu z zesp. Downa

Rysunek 8 Hipoplazja środkowego paliczka V palca dłoni u płodu z zesp. Downa

Rysunek 9 Klinodaktylia środkowego paliczka V palca dłoni u płodu z zesp. Downa

Rysunek 10 Przepuklina pępkowa u płodu z zesp. Edwardsa 

Rysunek 11 Skrócenie i zniekształcenie małżowiny usznej u płodu z zesp. Downa

Rysunek 12 Obustronne poszerzenie miedniczek nerkowych u płodu z zesp. Downa

Rysunek 13 Zmarszczka nakątna u płodu z zesp. Downa

Rysunek 14 Patologiczne widmo przepływu krwi w tęnicy pępowinowej u płodu z zesp. Downa

Rysunek 15 Prawidłowa przezierność karkowa

Rysunek 16 Potworniak torbielowaty okolicy k. krzyżowej

Rysunek 17 Obrzęk uogólniony u płodu z zespołem Turnera

Rysunek 18 Pentalogia Cantrella

Rysunek 19 Bezmózgowie

Rysunek 20 Przepuklina pępkowa zawierająca wątrobę u płodu bez aberracji chromosomowej

Rysunek 21 Objaw cytryny u płodu z rozszczepem kręgosłupa

Rysunek 22 Rozszczep kręgosłupa

Rysunek 23 Hipoplazja kości nosowej i inne nieprawidłowości profilu u płodu z trisomią 21

Rysunek 24 Hipoplazja kości nosowej i inne nieprawidłowości profilu u płodu z trisomią 21

Rysunek 25 Poszerzenie nosa u płodu z trisomią 21

Rysunek 26 Achondrogenezja – nieprawidłowa klatka piersiowa i wodobrzusze

Rysunek 27 Czaszka płodu z achondrogenezją

Rysunek 28 Kończyna dolna płodu z achondrogenezją