Metoda oznaczeń biochemicznych PAPP-A i beta-hCG

Dysponujemy najwyższej klasy systemem diagnostycznym do oznaczeń metodą fluorymetrii chelatów europu i samaru firmy Wallac grupy Perkin-Elmer (światowego lidera testów prenatalnych i badań przesiewowych u noworodków) jednym z nielicznych odpowiednich do diagnostyki genetycznej. Stosowana przez nas technologia Delfia jako jedyna oprócz Kryptora f-my Brahms została zaaprobowana przez Fundację Medycyny Płodowej z Londynu do przesiewowych badań prenatalnych w połączeniu z oceną NT (przezierności karkowej). Według naszej wiedzy żadne inne laboratorium w Polsce nie stosuje metodyki aprobowanej przez Fundację Medycyny Płodowej. Wybór metody oznaczeń biochemicznych jest bardzo istotny, gdyż wiele metod ze względu na fluorescencję białek surowicy ma niedostateczną dokładność, co może powodować nieprawidłową ocenę ryzyka choroby płodu. Stosowana przez nas metoda oznaczeń jest jedną z dwóch metod najbardziej rozpowszechnionych na świecie, co oznacza że w oparciu o stosowane przez nas odczynniki i sprzęt laboratoryjny wykonano setki tysięcy badań prenatalnych. Do diagnostyki prenatalnej nie powinny być stosowane odczynniki, które nie zostały przebadane na licznych grupach pacjentek zawierających co najmniej kilkadziesiąt przypadków patologii płodu.

Dysponujemy specjalistycznym brytyjskim oprogramowaniem wspomagającym interpretację wyników, opracowanym na podstawie badań w grupach setek tysięcy pacjentek.

Przed poddaniem się badaniom przesiewowym zachęcamy Panie do zasięgnięcia informacji na temat metody oznaczeń biochemicznych stosowanej w danym laboratorium. Powszechnie stosowana do oznaczeń hormonalnych (ale nie prenatalnych) jest metoda ELISA, która ze względu na fluorescencję tła do celów badań prenatalnych wydaje się zbyt mało dokładna. Metoda analityczna stosowana w przesiewowych badaniach  prenatalnych powinna być przebadana na kilkuset zweryfikowanych badaniem kariotypu przypadkach patologii płodu. Jest to trudne do zorganizowania i kosztowne, i dlatego tylko nieliczne firmy, specjalizujące się w badaniach prenatalnych spełniają ten warunek.