INSTRUKCJA UZYSKANIA SUROWICY DO TESTU PAPP-A, podwójnego lub potrójnego

 

Szanowni Państwo,

Zastosowanie się do poniższych wskazówek zapewni największą precyzję testów prenatalnych:

Test PAPP-A wykonujemy pomiędzy 10 a 13+6 tyg. ciąży, test podwójny lub potrójny pomiędzy 14+0 a 20 tyg. ciąży

1.   5-10 ml krwi żylnej kobiety ciężarnej należy pobrać do suchej, czystej (najlepiej szklanej, ponieważ w plastikowej nie oddziela się surowica) próbówki na skrzep.

2.   Nie wolno stosować antykoagulantów, w szczególności cytrynianu, lub EDTA, gdyż ich obecność wpływa na wynik testu.

3.   1 ml odwirowanej surowicy, należy przesłać do naszego laboratorium w ciągu ok. 24 godzin. Dopuszczalne jest oddzielenie surowicy bez wirowania, po wykrzepieniu w ciągu ok. 1-2 godzin w temp. pokojowej.

4.   Surowicę można przechowywać do 7 dni w temp. 2-4oC.

  1. Krwi ani surowicy nie należy zamrażać.

6.   Prosimy nie wysyłać surowicy w piątki, gdyż laboratorium pracuje w soboty do 12.00.

  1. Próbówkę z surowicą/krwią i wypełnionym kwestionariuszem, podpisanym drukiem zgody pacjentki dowodem opłaty należy przetransportować do naszego laboratorium w ciągu 24 godzin w temp pokojowej. Najłatwiej i najtaniej przesłać ją można za pośrednictwem firmy Servisco. W obrębie Łodzi optymalny jest transport taksówką.
  2. Możliwa jest zapłata przelewem na konto bankowe:

Konto:   Gabinet Lekarski Dudarewicz Lech, ul. Jaracza 19, 90-261 Łódź,

              BRE Bank S.A. o/Łódź, Nr: 69114020040000350230451961

8.   Koniecznie prosimy o zamieszczenie numeru telefonu kontaktowego do Pani/Pana Doktora

9.   Pora pobrania oraz spożycie posiłku przez pacjentkę nie wpływają na wynik testu.

10. Próbkę prosimy przesłać na adres Laboratorium Uni-med podany w nagłówku

Łączę wyrazy szacunku, dr n. med. Lech Dudarewicz

 

Prosimy nie wysyłać materiału w piątki, ponieważ laboratorium w soboty pracuje tylko do 12.00