Przewód żylny

Przewód żylny jest szczególnym naczyniem, prowadzącym utlenowaną krew z żyły pępowinowej w taki sposób, aby mogła ominąć sinusoidy wątroby i dostarczyć jak najwięcej tlenu do mózgu i górnej połowy ciała płodu. Przewód żylny ma początek na tylno-dolnej powierzchni wątroby z połączenia lewej żyły pępowinowej z lewą gałęzią żyły wrotnej a kończy się wpadając do żyły głównej dolnej, tuż przez zakończeniem wchłaniając lewą żyłę wrotną.

 

W obrębie przewodu żylnego działa mechanizm regulacyjny podobny do zwieracza, ograniczający nadmierny powrót żylny podczas skurczu mięśnia macicy matki.

 

Pod koniec pierwszego trymestru ciąży u około 90% płodów z zespołem Downa i innymi liczbowymi aberracjami chromosomowymi przepływ w przewodzie żylnym jest nieprawidłowy. Nieprawidłowy przepływ w przewodzie żylnym obserwuje się tylko u około 3% płodów zdrowych. Ocena przepływu krwi w przewodzie żylnym dostarcza ważnych informacji – prawidłowe widmo przepływu znacznie zmniejsza ryzyko zespołu Downa i niektórych nieprawidłowości układu krążenia płodu, a widmo nieprawidłowe wiąże się z podwyższeniem ryzyka.

 

Ocena przepływu krwi w przewodzie żylnym jest szczególnie ważna w przypadku zwiększenia przezierności karkowej (NT) u płodu, gdyż dostarcza informacji ważnych rokowniczo. Oceny widma przepływu w przewodzie żylnym nie wykonuje się zazwyczaj rutynowo, gdyż jest to badanie trudne technicznie i wymagające dużej wprawy osoby badającej. Wyniki mogą być zafałszowane przez przebiegające w pobliżu żyły wątrobowe i inne naczynia.

 

Widmo przepływu krwi w przewodzie żylnym w każdym cyklu pracy serca posiada dwa maksima, odpowiadające skurczowi i rozkurczowi komór oraz minimum odpowiadające skurczowi przedsionków. Ocena przepływu krwi w przewodzie żylnym polega na obliczeniu współczynnika pulsacji dla żył oraz ocenie wysokości fali A (skurczu przedsionków), któ®a nie powinna być ujemna ani zerowa.

 

Poniższe zdjęcia obrazują prawidłowe widmo przepływu krwi u płodu zdrowego oraz widmo nieprawidłowe (ujemna fala A) u płodu z zespołem Downa Zdjęcia z archiwum Dr L Dudarewicza

 

Przepływ prawidłowy:

 

 

Przepływ nieprawidłowy (ujemna fala A):