Wady wrodzone układu pokarmowego.

 

Niedrożności mogą wystąpić na prawie każdym poziomie układu pokarmowego: od przełyku do odbytu. Wysoko położone niedrożności, jeżeli utrudniają połykanie wód płodowych, prowadzą do zwiększonej ilości płynu owodniowego. W przypadku niedrożności przełyku najczęściej występuje przetoka pomiędzy przełykiem a drogami oddechowymi, przez którą płód może połykać wody płodowe, co zapobiega rozwojowi wielowodzia i uniemożliwia rozpoznanie wady przed urodzeniem.

Mimo wysoko położonej niedrożności przewodu pokarmowego wielowodzie najczęściej nie rozwija się przed 22-24 tygodniem ciąży.

Nisko położone niedrożności umożliwiają wchłanianie połkniętego płynu owodniowego przez płód i mogą być niemożliwe do rozpoznania w badaniu USG.

Podwojenie (duplikacja) odcinka przewodu pokarmowego może być przyczyną niedrożności, lub powstania torbieli w obrębie jamy brzusznej.

Skręt jelita może wystąpić w okresie przedurodzeniowym i spowodować martwicę jelita.

Jelito echogenne

W przypadku krwawienia z naczyń płodowych (lub rzadziej matczynych) do owodni (przestrzeni wypełnionej wodami płodowymi, w której znajduje się płód, i która chroni płód przed urazami) połykanie przez płód krwi może prowadzić do zwiększonej echogenności jelita.

Zwiększona echogenność jelita może być również objawem infekcji wewnątrzmacicznych, mukowiscydozy płodu z jej powikłaniami: smółkową niedrożnością, lub smółkowym zapaleniem otrzewnej płodu, a także zespołu Downa.