Wady wrodzone powłok jamy brzusznej.

Przepuklina pępowinowa (omphalocoele) - polega na niezarośnięciu powłok brzusznych oraz powstaniu u przyczepu pępowinowego przepukliny pokrytej jedynie otrzewną. Wada ta często jest skojarzona z aberracjami chromosomowymi (trisomia chromosomu 18 lub 21) wadami OUN, wadami serca, atrezją jelit i wielowodziem. Częstość występowania wynosi około 1 na 4000 urodzeń

Wytrzewienie (gastroschisis) - jest wynikiem ubytku w powłokach jamy brzusznej, pętle jelit luźno pływają w płynie owodniowym. Występuje najczęściej po prawej stronie pępka, po lewej stronie głównie w przypadku przetrwałej prawej żyły pępowinowej. Częstość występowania wynosi około 1 na 4000 urodzeń. Rozpoznanie przepukliny pępkowej lub wytrzewienia nie jest trudne, ale niekiedy różnicowanie pomiędzy tymi stanami może nie być możliwe (np. po pęknięciu worka przepukliny pępkowej).