Wady układu kostno-stawowego

Wady kostno-stawowe stanowią olbrzymią grupę chorób, obejmującą kilkaset jednostek chorobowych. Należą tu m.in. dysplazje kostne, achondroplazja, wrodzone łamliwości kości. Wady kostne mogą być elementem zespołu wad. Zniekształcenia stawów mogą być efektem bezruchu płodu spowodowanego uszkodzeniem mięśni, lub układu nerwowego. Diagnostyka przed urodzeniem dziecka opiera się na USG, badaniach DNA, tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym, a po urodzeniu na klasycznych badaniach rentgenowskich. Nie zawsze przed urodzeniem możliwe jest postawienie rozpoznania, ale zazwyczaj możliwe jest prognozowanie, czy choroba okaże się śmiertelna.