Mniej znane czynniki ryzyka chorób płodu

Cukrzyca, padaczka (również u ojca dziecka oraz padaczka bez konieczności podawania leków)

Ryzyko choroby płodu rośnie u kobiet otyłych oraz u kobiet, które wykazują nadmierny lęk i "złe przeczucia" odnośnie choroby swojego nienarodzonego dziecka.

Prawdopodobnie ryzyko aberracji chromosomowych rośnie u potomstwa kobiet, które palą papierosy lub stosowały doustne środki antykoncepcyjne w okresie okołokoncepcyjnym (zajścia w ciążę) Źródło:

Yang Q, Sherman SL, Hassold TJ, Allran K, Taft L, Pettay D, Khoury MJ,

Erickson JD, Freeman SB. factors for trisomy 21: maternal cigarette smoking and oral contraceptive use in a population-based case-control study. Genet Med 1999 Mar-Apr;1(3):80-8

Martinez-Frias ML, Bermejo E, Rodriguez-Pinilla E, Prieto L. Periconceptional exposure to contraceptive pills and risk for Down

syndrome. J Perinatol 2001 Jul-Aug;21(5):288-92

Istnieją dane wskazujące że ryzyko aberracji chromosomowych rośnie u potomstwa małżeństw o obniżonej płodności.

Istnieją dane wskazujące że ryzyko aberracji chromosomowych rośnie u potomstwa kobiet z cukrzycą.

Moore LL, Bradlee ML, Singer MR, Rothman KJ, Milunsky A. Anomalies among the offspring of women with gestational diabetes. Am J Epidemiol 2002 Apr 15;155(8):719-24